• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Szybka oraz profesjonalna wycena spółki
Szybka oraz rzetelna wycena spółki zapewniona jest przez markę Cann Advisory. Zadania zrobione są przez umiejętnych ekspertów, podchodzących do zleceń priorytetowo. Zleceniodawcy mogą oczekiwać, że wszystko zostanie wykonane na wysokim poziomie. Specjaliści wyceniają: spółki, zorganizowane działy firm, pakiety większościowe i mniejszościowe spółek, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może dotyczyć: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm średnich i do dużych zakładów pracy i spółek. Zawsze w czasie działania takiej jak wycena spółki wdrażane są metody odpowiednie dla zamierzeń zleceniodawcy. Eksperci w dodatku uwzględnią aktualną kondycję ekonomiczną zakładu. Doświadczenie ekspertów pozwoli na wszechstronne podejście, plus na to, żeby ocenić wyceny spółek przygotowane przez innych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłosić się, kiedy: ma mieć miejsce nabycie lub wyprzedanie firmy, planowana jest fuzja spółki, zaplanowano rozdział firmy albo wszechstronne planowanie podatkowe. Inne przesłanki to: ma miejsce postępowanie na polu prawnym, ma miejsce emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, niezbędna jest analiza planowanych planów strategicznych, bądź przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest kompleksowa i obejmuje: wycenę nieruchomości i urządzeń. Z tego względu pozwala na efektywne zrealizowanie strategii firmy, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to firma polecana w branży.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.